Er der fordele ved omskærelse?

Vis spørgsmål

Hej

Jeg er omskåret. Er der nogle fordele ved det?

Anonym, 14 år

SVAR:

Kære anonyme

Tak for dit spørgsmål. Fordele og ulemper ved omskæring af drenge og mænd er blevet diskuteret blandt læger og alment i samfundet gennem mange år. Der er lavet mange videnskabelige undersøgelser om emnet. Men undersøgelsernes resultater stemmer ikke altid overens, og derfor kan der være stor uenighed om, hvordan disse undersøgelser skal tolkes. Derfor kan du heller ikke opfatte mit svar som det endelige svar, men som min fortolkning af undersøgelser på området. I mit svar forholder jeg mig kun til de medicinske problemstillinger ved omskæring af drenge.

Hygiejne

Det er nemmere at opretholde god hygiejne, hvis man er omskåret. Det kan være svært at få vasket grundigt under forhuden hos uomskårne, hvilket kan føre til forhudsbetændelse.

Urinvejsinfektioner

Generelt er urinvejsinfektioner sjældne hos mænd. Der er lavere forekomst af urinvejsinfektion hos omskårne end hos uomskårne mænd.

Kønssygdomme

En række undersøgelser har vist, at der er lavere forekomst af en række forskellige seksuelt overførte sygdomme hos mænd, som er omskåret. Det drejer sig om sygdommene Human PapillomaVirus (HPV), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) og syfilis. Hvis man har HIV og er omskåret, har man lavere risiko for at smitte andre ved samleje. Så muligvis kan omskæring medføre en lavere risiko for at pådrage sig visse kønssygdomme.

Øvrigt

Uomskårne døjer nogle gange med forhudsforsnævring. Det forekommer aldrig hos omskårne, da forhuden er skåret væk. Kræft i penis er meget sjældent, men det er endnu sjældnere hos omskårne.

Seksualfunktion og -nydelse

Det er omdiskuteret, om mandlig omskærelse påvirker nydelsen af samleje for manden og kvinden. Samlet set ser det ikke ud til, at mandlig omskærelse påvirker seksuallivet i hverken negativ eller positiv retning.

Du kan evt. læse mere i artiklen Drengens kønsorganer.

Mvh Boje

Annoncer