• Opdragelse

    Opdragelse er forældrenes direkte og indirekte påvirkning af barnet i forhold til dets udvikling og dannelse. Menneskesyn og livsværdier betyder meget i opdragelsen. Forældre kan have fx et kristent, muslimsk, humanistisk, marxistisk eller ateistisk syn på, hvordan livet skal leves bedst muligt. Hvilket syn, man selv får på det enkelte menneskes værdi, og hvilke leveregler man vil følge, afhænger meget af ens forældre og deres livssyn. Medier, venner og lærere/pædagoger medvirker også i opdragelsen.


  • Artikler om Opdragelse

    Svar om Opdragelse

    Annoncer