• Flirt

    Når man flirter, prøver man at få et andet menneske gjort interesseret i én. Man kan flirte med øjnene – dvs. sende blikke til den anden – og det bliver ikke til mere end en slags leg et stykke tid. Man kan også bruge både ord og hele kroppens sprog i en flirt, og det kan være forspil til et senere seksuelt samvær. For mennesker i ægteskab og parforhold kan flirt være med til at knytte dem tættere sammen. For nogle er flirt en positiv oplevelse, en bekræftelse, så længe den er en leg, og begge er enige om, at det er det, den er. Risikoen er, at man kan komme til at lege med den andens følelser ved at lægge op til mere, end man selv eller den anden vil. En flirt kan let komme ud af kontrol, blive misforstået og såre eller krænke andre.


  • Artikler om Flirt

    Svar om Flirt

    Annoncer