Hvor står der i Bibelen, at sex hører til i ægteskabet?

Vis spørgsmål

Jeg har virkelig søgt meget efter at finde svar omkring sex i Bibelen, men har aldrig fundet noget. Kan I fortælle, hvor der står noget? Og hvilke vers?

Fordi folk kommer altid med, at man ikke må have sex, før man er gift, men når jeg spørger efter bibelsteder, så bliver alle altid stumme, fordi de ikke ved det.

Håber I kan give nogle bibelvers.

Og et eller andet sted tror jeg bare nu, at det er noget, som Indre Mission (især) har taget til sig og selv bygget op, at det gør man ikke som kristen. Men selv de kan ikke give bibelvers, når de siger, det står i Bibelen ... Men hvor? !!

L, 19 år


SVAR:

Kære L

Jeg forstår dig sådan, at du rigtig gerne vil kende Bibelens vejledning og leve efter den. Det ønske tror jeg kun du kan have, fordi du har tillid til, at Gud vil os det godt, og at det er Bibelen, vi skal have fat i, hvis vi vil lære Guds veje at kende. Det gør mig glad at læse, for når du søger efter det, tror jeg også, du vil finde Guds vej for dit liv.

Sex i Bibelen

Bibelen siger rigtig meget om sex, om det at være mand og kvinde, det at længes efter sin kæreste, det at glædes i hinandens nærvær, og om det at hengive sig helt til sin elskede og blive knyttet sammen i det seksuelle samliv. Bibelen taler også om begær uden kærlighed, om seksuelle behov der glemmer at tage hensyn, og om hvordan lysten og begæret kan vikle os ind i selvbedrag, løgne og mord. Så jo, det er ikke svært at finde eksempler i Bibelen på, hvad den seksuelle kraft indebærer. Nogle har sagt, at der ikke findes nogle kapitler i Bibelen, der ikke på den ene eller anden måde kommer ind på emnet sex. Det har jeg ikke selv undersøgt på den måde – det kan jo være en udfordring til dig at tjekke.

Start med de to første blade i Biblen

Men du har altså søgt uden at finde. Så er du kommet til den rigtige hjemmeside.

Der, hvor jeg synes, du skal starte, er på Bibelens allerførste blade. Der fortælles, at vi er skabt med en seksualitet, som mand og kvinde, med et køn som har betydning for, at du er den, du er. Din seksualitet er en del af dig. Sådan er du skabt. (1. Mosebog kapitel 1 vers 27). Og mens alt endnu var godt, og der ikke var kommet noget ind i verden, der hed egoisme og synd, da satte Gud det seksuelle samliv ind i den forpligtende ramme, som ægteskabet er et udtryk for. I 2. Mosebog kapitel 2 vers 24 står der: Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

Fællesskabet mellem mand og hustru tæller altså højere end alle andre familiære forpligtelser og bindinger. Den handling, der stadfæster det, er ikke skjulte løfter og forsikringer i al fortrolighed, men det er offentligt og synligt, de træder ind i et nyt fællesskab og en forpligtelse på hinanden, og hér er rammen for det seksuelle samliv, som Bibelen omtaler som at blive ét kød.

Sex og ægteskab – helt grundlæggende værdi

Jeg kan finde rigtig, rigtig mange flere eksempler. Den grundlæggende værdi, som Bibelen giver ægteskabet og sexlivet, gennemsyrer mange vers og beretninger, og det er ikke altid let bare at se det ved at pille et enkelt vers ud, og sige: Her står det sort på hvidt. SÅDAN.
Jeg ved ikke helt, hvad du har ledt efter. Jeg går ud fra, du kender de 10 bud; der står det helt enkelt: “Du må ikke bryde et ægteskab.” (2. Mosebog kapitel 20 vers 14). Det betyder også, at du ikke må nedbryde værdien af et ægteskab; vi må ikke tage det ud af ægteskabaet, som hører til i ægteskabet.
Selvom disse to eksempler er hentet fra Det Gamle Testamente, hvor der står mange ting, vi ikke kan gøre gældende for vores tid, så hører det her til Guds skabelsesorden og er derfor fortsat gældende. Jesus gentager nemlig begge vers i det Nye Testamente, og han forklarer yderligere, at vi fx også bryder ægteskabet ved bare at ønske os sex med en andens ægtefælle. Allerede når tanken og længslen dyrkes, har man svigtet sin egen ægtefælle, så Jesus stadfæster virkelig med syvtommersøm, at sex hører til inden for rammerne af ægteskabet. ( Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 27 og 28.)

Så, kære L, hvis du vil finde ind til den visdom, som vi tror, Gud lader skinne igennem i Bibelen – en visdom som kan tolkes ind i vores liv – så må du studere lidt. Der er masser at finde.

Og som sagt, du er på den helt rigtige side, for her kan du finde mange ting, der kan hjælpe dig.

Jeg lister her nogle artikler og svar op – og så vil jeg ønske dig Guds velsignelse til at finde hjælp til at følge hans sunde vej for dit liv.

Læs artiklerne
Sex i Bibelen – på den gode måde
Sex i Bibelen – stærke sager
Hvornår er sex sex ifølge Bibelen?
Ægteskabet og Bibelen

– og disse svar:
Gi’r det mening i dag at vente med sex til ægteskabet?
Hvad kalder Bibelen for sex? – Hvor meget skal vi vente med?
Hvor konkret er Bibelen om sex?
Er det ifølge Bibelen ok at have seksuelle tanker?

Rigtig god læselyst
Benna Asmussen Hørlück


Skrevet af:

Benna Asmussen Hørlück

journalist, tidligere redaktør på AdamogEva.dk

adamogeva.dk

Annoncer