Hvor og hvordan siger Bibelen, at vi skal vente med sex?

Vis spørgsmål

Her er to spørgsmål, der begge ønsker at vide, hvor i Bibelen vi kan finde noget konkret om, at sex skal vente til ægteskabet. Vi giver et fælles svar:

1. spørgsmål:

Jeg er en dreng på 16 år som har verdens dejligste kæreste.

Og nu er jeg kommet meget til at tænke på det med sex før ægteskab, vi er begge kristne og vil vente. Men hvor står det egentlig i Biblen og hvordan står det?

Håber du kan give mig svar.

2. Spørgsmål:

Min veninde og jeg har snakket noget omkring ægteskab og sex.

Vores spekulationer går ud på: Står der noget konkret i Biblen om at man ikke må have sex før ægteskab? Fint, det står inddirekte, men står det direkte noget sted?


SVAR:

Kære jer

I vil gerne vide, hvor der står noget konkret i Biblen om, at man ikke må have sex før ægteskab? Det lyder, som om I alle accepterer, at det indirekte fremgår af Bibelen.

Til det vil jeg allerførst sige, at hvis vi i vores læsning af Bibelen indirekte finder frem til, at noget er Guds vilje, så er dette akkurat ligeså forpligtende for os som det, der står direkte.

Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at det flere steder fremgår helt klart, at seksuelt samliv og ægteskab hører sammen.

Om sex og ægteskab – på de første blade

For det første har vi skabelsesordene fra 2. Mos. 2, 24 som gentages af Jesus i Matt.19: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød!"

Det er muligt, at I tænker på dette, som et af de indirekte steder, men for mig at se, er verset helt klart og tydeligt. Der skal ske en offentlig markering, som gør det klart, at man forlader sine forældre og binder sig til sin ægtefælle. Det formuleres i dette vers som noget, der bør gå forud for det, at mand og kvinde bliver ét kød. At blive ét kød skal forstås, som at være sammen seksuelt. Det er et udtryk, der også beskriver, at sex mellem to mennesker knytter de to mennesker sammen.

Om sex og ægteskab – i de 10 bud

For det andet har vi ægteskabsbuddet. ”Du må ikke bryde et ægteskab”. Det betyder bl.a. at du ikke må gå i seng med andre end ham/hende, som du er gift med. Det er sådan, det forstås gennem hele Bibelen. Alt sex udenfor ægteskabet omtales i Bibelen som utugt eller hor.

Om sex og ægteskab i Det Nye Testamente

For det tredje tales der mange steder, også i NT, om utugt, som dækker over seksuel samliv udenfor ægteskabet. Det omtales som et alvorligt brud på Guds ordning og vilje. Et af de helt klare steder er Paulus brev til Efeserne: 5,5-7: ”Det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem.” – klarere kan det vist ikke siges.

Overvej forskellige grunde for ikke at vente - hvad vil I selv?

Til sidst vil jeg udfordre jer til at overveje hvilken begrundelse, der kan være, for ikke at vente med seksuel samliv til efter brylluppet? Ofte viser det sig, at det skyldes usikkerhed i forhold til, om de to er de rette for hinanden. Det er meget almindeligt at tænke, at det er fornuftigt at prøve hinanden af, også seksuelt – før man giver hinanden et forpligtende løfte. På den måde indleder man sex under helt andre vilkår end det, der er Bibelens grundtanke. I Bibelen forstås sex helt klart som forpligtende og ikke noget, man forsøger sig frem med i en fase af, at have hinanden på prøve.

Nu er I ikke så gamle endnu, og mange helt unge vil sige, at de er for unge til at gifte sig. Men forstået ud fra Bibelens syn på sex, så er man også for ung til sex, hvis man er for ung til at træde ind i den forpligtigelse, som følger med sex.

At tage hul på det seksuelle samliv før ægteskab begrundes også ofte med, at parret ikke har ”råd” til bryllup her og nu, fordi der er store forventninger til, hvad et bryllup skal indebære. I så fald kunne man overveje et mere stille og enkelt bryllup og så holde en fest senere, når økonomien tillader det. Et bryllups fokus skal ikke være om festen er stor, flot og perfekt, men at man giver hinanden det løfte at elske og ære hinanden, til døden skiller. Brylluppet markerer, at nu går de to ind i fremtiden sammen og under Guds velsignelse. Det gøres offentligt, så ingen skal være i tvivl om, at det par hører sammen og har givet hinanden løfte på, at sådan ønsker de, at det skal blive ved med at være.

Hvad er det, I ønsker med jeres forhold og tænker, at jeres fremtidige bryllup skal betyde?

Her på AdamogEva.dk er der masse af stof og hente, hvis I ønsker at grave lidt i det syn på sex, som Bibelen har..

Sex i Bibelen - på den gode måde

Sex i Bibelen - stærke sager

Ægteskabet og Bibelen

Værd at vente på

 

Venlig hilsen

Bjarne Hougaard


Bjarne Hougaard

Skrevet af:

Bjarne Hougaard

præst

adamogeva.dk

Annoncer