Er Bibelen imod lesbisk sex?

Vis spørgsmål

Hej. Jeg skal høre, om I kan give mig en bibelsk begrundelse for, at to piger, der elsker hinanden utrolig højt, ikke kan være kærester.

Jeg mener, at Guds regler normalvis giver god mening, fordi det er råd til, hvordan vi undgår at skade hinanden, og måske er det derfor, at det er forbudt for 2 mænd, da det (som jeg har forstået det) kan være skadeligt. Men der står intet om kvinder og jeg mener, hvad kan der ske ved det?? De kan vel ligeså godt elske hinanden som en kvinde og mand.


SVAR:

Hej

Der er ligesom to spørgsmål i din henvendelse, som jeg ser den:

  1. Hvad står der i Bibelen?
  2. At to piger er kærester – hvad kan der ske ved det?

1. Bibelen om lesbisk samliv

Det er rigtigt, at de steder, hvor Bibelen direkte forbyder to personer af samme køn at være kærester, er det oftest mænd, der nævnes.

Men i Romerbrevet kap 1,26-27 beskrives det som en del af syndefaldet, at seksualiteten kan fordrejes, så den bliver unaturlig og retter sig mod det samme køn. Og her nævnes kvinder først – og mænd bagefter. Altså et klart udtryk for at også lesbisk samliv er unaturligt og dermed imod Guds gode vilje.

Som i al anden debat om homoseksualitet, er det ikke kun relevant at se på de steder, hvor Bibelen udtaler sig negativt om det. Det er vigtigt at se på alle de steder, hvor Bibelen beskriver positivt, hvad vi egentlig er skabt til. Lad os her bare tage fra de allerførste blade i Bibelen, hvor der står, at Gud skabte os i sit billede, som mand og kvinde. Og derfor skal en mand og en kvinde forlade deres hjem og blive ét kød og stifte et nyt hjem. Altså: den kærlighed, Gud har skabt os til, er kærligheden mellem en mand og en kvinde. Det er det naturlige – det gudgivne fra skabelsen af, og det er samlivet mellem mand og kvinde Bibelen taler om, når der tales om kærlighed og sex. Læs evt. mere om, hvordan Bibelen taler om det seksuelle samliv.

Ægteskabet og Bibelen

Sex i Bibelen på den gode måde

Sex i Bibelen, stærke sager

2. Der er flere slags kærlighed

Lad mig begynde med at påpege det, vi jo alle sammen godt ved: at ordet ”elske” bruges på mange måder. Gud siger jo, at vi skal ”elske” vores næste. Så i én betydning af ordet, skal vi prøve at elske alle mennesker, vi får kontakt med! Forældre elsker deres børn, børn elsker deres forældre og deres søskende. Venner elsker hinanden osv. Al denne kærlighed er absolut efter Guds vilje!

Men der er en bestemt slags kærlighed, den med forelskelsen og det at love at leve sammen til døden jer skiller, og det at have sex sammen, den kærlighed er det Guds vilje, at man kun har til ét menneske, et menneske af det modsatte køn, for de to køn er skabt for hinanden.

Risiko, hvis man ignorerer brugsanvisningen

Skader lesbisk samliv? Ja, det gør det. Ikke sådan at forstå, at det ikke kan opleves positivt. Det kan opleves som noget af det bedste i éns liv – også selv om det bestemt har sine indbyggede problemer.

Men Gud fortæller os, at siden syndefaldet har vi mennesker ikke altid evnen til at afgøre, hvad der er godt og ondt for os. Det er vi naturligvis ikke meget for at indrømme. Men ham, der lavede os, siger det i sin brugsanvisning.

I den brugsanvisning (Bibelen) siger han altså, at det er forkert – og dermed skader det også mit liv. Det skader f.eks ved at udelukke et naturligt samliv. Det skader ved, at når man lever i noget, der er Gud imod, så risikerer man desværre nemt at få en distance til Gud.

Bibelen siger os, at siden syndefaldet, er vi blevet så fjerne i forhold til virkeligheden, at vi kan opleve noget skadeligt, som det allerbedste for os.

Vi mennesker kan alle sammen opleve trangen til noget, som dybest set slet ikke er godt for os – heller ikke selv om alle vore følelser her og nu siger, at det er rigtig godt for os!

Ord til piger med lesbiske følelser

Så: Jo, to kvinder kan godt opleve at elske hinanden i den betydning af ”elske”, der rummer forelskelse, samliv og sex. Men Gud mener altså, at det er en unaturlig udgave af at ”elske”. I stedet for at følge denne ”kærlighed”, bør man søge hjælp til at finde den naturlige kærlighed.

Læs nogle af vores svar til piger omkring lesbiske følelser og lesbisk livsstil:

Jeg er kristen om måske lesbisk, går det?

Kan jeg som kristen leve i et lesbisk forhold?

Er jeg lesbisk når jeg finder piger tiltrækkende?

Hvad er homoseksualitet?

Jeg håber, du har fået hjælp af disse svar, ellers er du velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen

”Sprint”


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:

Sprint Aagaard Korsholm

undervisningskonsulent, præst

adamogeva.dk

Annoncer