Grundlag og formål

Den tiltagende seksualisering af det offentlige rum har medført et stadigt stigende behov for seksualoplysning, der med udgangspunkt i den kristne etik respekterer det enkelte menneskes seksuelle integritet.

Dertil kommer den voksende forståelse for, hvad de mange brudte ægteskaber og opløste familier påfører de implicerede af smerter. Også her er der stort behov for hjælp og vejledning, der respekterer kærlighedens love.

Idé og formål

Det er vores overbevisning, at vi med udgangspunkt i den kristne etik kan tilbyde et stærkt og holdbart alternativ til den eksisterende seksualoplysning og samlivsrådgivning. Det kristne syn på sex og samliv er ikke kun relevant for kristne, men for alle mennesker, som vil leve i overensstemmelse med de livsprincipper og naturlove, som vi er skabt til at leve i og under.

Formålet med AdamogEva.dk er at tilbyde praktisk oplysning og vejledning i alle spørgsmål vedr. følelser, krop, sex og samliv. Vi ønsker at vise, at det er muligt at tale åbent og frit om sex uden at pakke det ind i distancerende sjofelhed og pornoficering og uden at lade de naturlige spørgsmål om rigtigt og forkert, sundt og usundt ubesvarede.

Vi anerkender, at vi er skabt som seksuelle væsener, men med behov for hjælp til at kontrollere seksualdriften, så den ikke nedbryder og sårer os, men opbygger os til hele og sunde mennesker.

Vi ønsker at give unge en større forståelse af deres egen seksualitet og dens sammenhæng med kærlighed og følelser, ligesom vi ønsker at give dem et kvalificeret grundlag at vurdere ud fra, når de møder seksuelle udfordringer.

Indhold

AdamogEva.dk bestå primært af fire hoveddele:

  • En artikel og leksikondel, som fokuserer på faktuelle oplysning om følelser, krop og sex. 
  • En anonym brevkasse, hvor der er mulighed for at få mere specifik vejledning, og hvor der bliver taget mere direkte stilling til etiske spørgsmål.
  • En temadel, som sætter fokus på forskellige temaer. Hvert tema består af udvalgte artikler og svar.
  • En resursedel med annoncer for rådgivningstilbud og links.


Artiklerne på AdamogEva.dk mærkes efter den aldersgruppe, de særligt er skrevet til.

Indholdet skrives af fagligt kompetente personer; læger, pædagoger, psykologer, journalister og andre fagpersoner, så der opretholdes en høj kvalitet og et læsevenligt niveau tilpasset målgrupperne.

Målgruppen

Vi har tre primære målgrupper.

  • Unge fra 11-15 år (som søger hjælp til bla. at forstå og udvikle deres seksualitet).
  • Unge 15-18 år (som søger hjælp til bla. at forstå deres seksualitet og følelser omkring dette).
  • Unge (par) i alderen 18-25 år, (som søger hjælp til bla. at skabe et frugtbart samliv på kærlighedens præmisser).

Sekundært er målgruppen forældre, lærere og pædagoger, ungdomsledere og alle andre, som har brug for hjælp til seksualoplysning og samlivsvejledning, som bygger på kristne etiske værdier.

Grundlag

AdamogEva.dk tager udgangspunkt i et positivt værdibaseret syn på sex og samliv, hvor der ikke er nogen tabuer, og hvor vi kan vejlede i alle relevante spørgsmål og samtidig tør tale om, hvad der er sundt og rigtigt, og hvad der er usundt og forkert.

Grundlaget er det kristne livs og menneskesyn, som tager afsæt i, at vi er skabte af Gud til at leve i overensstemmelse med hans plan og vilje, sådan som den er indbygget i skaberværkets livslove, og sådan som den er åbenbaret i Bibelen.

Vi mener, at dette menneskesyn yder den bedste respekt for den enkeltes seksuelle integritet og behov.

Ansvar

AdamogEva.dk er en del af Indre Missions Familiearbejde og er økonomisk og juridisk underlagt Indre Mission i Danmark.

Annoncer